• Trạm bơm dâng

M

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Trạm bơm dâng nhỏ gọn Grundfos MULTILIFT M là giải pháp tất cả trong một có bể thu gom lớn hơn với thể tích 93 lít và cánh quạt xoắn, được thiết kế để thu gom và bơm nước thải sinh hoạt từ ứng dụng vệ sinh đã chọn, đặc biệt cho nhà riêng.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn