M

MULTILIFT M là một trạm bơm dâng tất cả trong một nhỏ gọn được thiết kế để thu gom và thải bỏ nước thải sinh hoạt từ các ngôi nhà một căn hộ. Trạm có một bể chứa 93 lít.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn