Công tắc mức

Công tắc phao để điều khiển/theo dõi mực nước trong bể, trạm bơm hoặc ứng dụng tương tự.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 100 °C