• Máy bơm nước thải chìm

SLV

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Kiểm soát lũ
  • Nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm nước thải chìm Grundfos SLV (1,1-11 kW) được lắp cánh quạt SuperVortex. Chất rắn đi qua máy bơm từ 50 mm đến 100 mm, tùy thuộc vào kích cỡ.

Cột áp tối đa
46 m
Lưu lượng tối đa
40 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C