• Máy bơm nước ngầm chìm

SP

Phù hợp với:
  • Khai thác ngâm chiết
  • Lấy nước mặt

Grundfos SP là máy bơm giếng khoan chìm được thiết kế bơm nước ngầm. Grundfos SP là máy bơm thép không gỉ và có 3 cấp vật liệu. Máy bơm phù hợp với giếng khoan kích cỡ từ 4" đến 6", 8" đến 10". Kích cỡ động cơ máy bơm có sẵn từ 0,37 kW đến 250 kW.

Cột áp tối đa
243.1 m
Lưu lượng tối đa
282.6 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C