SP

Grundfos SP là máy bơm giếng khoan chìm được thiết kế bơm nước ngầm. Grundfos SP là máy bơm thép không gỉ và có 3 cấp vật liệu. Máy bơm phù hợp với giếng khoan kích cỡ từ 4" đến 6", 8" đến 10". Kích cỡ động cơ máy bơm có sẵn từ 0,37 kW đến 250 kW.

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
670 m
Lưu lượng tối đa
283 m³/giờ
p tối đa
60 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-15 .. 90 °C