• Máy bơm tuần hoàn

UPS

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Sưởi sinh hoạt
  • Làm mát khu vực
  • Sưởi khu vực
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm tuần hoàn

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
69 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 120 °C