UPS

UP là máy bơm tuần hoàn ba tốc độ được thiết kế cho các hệ thống sưởi ấm và điều hoà không khí, ngoài ra còn được sử dụng trong các hệ thống sưởi ấm trung tâm và khu vực. Máy bơm vận hành đáng tin cậy và không cần bảo trì.

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
69 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 120 °C