Máy bơm tuần hoàn

Máy bơm tuần hoàn Grundfos được thiết kế với hiệu suất tốt nhất và chi phí bảo dưỡng thấp. So với máy bơm tuần hoàn thông thường, máy bơm tuần hoàn Grundfos giảm đến 80% mức tiêu thụ năng lượng và vận hành tĩnh lặng. Ở đây bạn có thể tìm máy bơm tuần hoàn phù hợp với nhu cầu sưởi, làm mát và cung cấp nước nóng của mình.

Danh mục Kích cỡ