UPSD

UPSD là loại máy bơm ba tốc độ UPS hai đầu, được thiết kế dành cho các hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí. UPSD được lắp đặt trong trường hợp vận hành và vận hành ở chế độ chờ yêu cầu độ tin cậy vượt trội.

Cột áp tối đa
14 m
Lưu lượng tối đa
69 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 120 °C