• Máy bơm tuần hoàn

UPS3

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi khu vực

Máy bơm Grundfos UPS3 là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao, phù hợp là máy bơm nâng cấp và thay thế đa năng, được thiết kế để tuần hoàn chất lỏng trong hệ thống sưởi sinh hoạt.

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 95 °C