Общинско водоснабдяване

От приемането на необработена вода до режима на третиране и нататък през разпределителната мрежа към консуматорите, една водоснабдителна система трябва да е напълно интегрирана. Grundfos гарантира, че решенията за помпи , управление, дозиране, дезинфекция и контрол на налягането работят съвместно за оптимална водна и енергийна ефективност.