• Циркулационни помпи

ALPHA1 L

Подходяща за:
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Битово отопление
  • Промишлено отопление

Помпите ALPHA1 L от Грундфос са високоефективни циркулационни помпи, предназначени за отоплителни системи. Прилагат се като универсални помпи за надстройка и подмяна.

Максимален дебит
4 м³/ч
Максимален напор
6 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 95 °C