Циркулационни помпи

Циркулационните помпи на Grundfos са проектирани като най-добри по отношение на ефективност с минимална поддръжка. В сравнение с конвенционалните циркулационни помпи те намаляват консумацията на енергия с до 80 %, като в същото време работят безшумно. Тук можете да намерите подходящата циркулационна помпа, необходима за отопление, охлаждане или рециркулация на гореща вода.

Размер Категория