• Циркулационни помпи

MAGNA3 N

Подходяща за:
  • Климатизация в обществени сгради
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
  • Комунално охлаждане
  • Комунално отопление
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Битово отопление
  • Охлаждане
  • Промишлено отопление

Възползвайте се от всички превъзходни характеристики и най-добрата за класа ефективност на MAGNA3 във вариант от неръждаема стомана, ако флуидът го изисква (напр. битова гореща вода).

Максимален дебит
71 м³/ч
Максимален напор
18 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
-10 .. 110 °C