• Endsuction long coupled single stage

NK, NKE

Осово засмукващи дългокуплирани помпи съгласно EN 733

Максимален дебит
2124 м³/ч
Максимален напор
343 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 140 °C