• Endsuction long coupled single stage

NKG, NKGE

Далечно-куплирани нормално засмукващи помпи съгласно ISO 2858

Максимален дебит
2124 м³/ч
Максимален напор
343 m
Максимално налягане
25 bar
Температура на течността
-25 .. 170 °C