Μονοβάθμια αντλία άμεσης ζεύξης τύπου end-suction

Οι μονοβάθμιες αντλίες απευθείας ζεύξης τύπου end-suction χρησιμοποιούνται σε κάθε βιομηχανική εγκατάσταση και μονάδα επεξεργασίας νερού στον κόσμο. Καθώς διατίθενται σε κατακόρυφη και οριζόντια σχεδίαση, οι μονοβάθμιες αντλίες απευθείας ζεύξης τύπου end-suction διαθέτουν εύκολη εγκατάσταση χάρη στο συμπαγές τους μέγεθος και τη γωνία 90 ° από την είσοδο ως την έξοδο.

Διαστ. Κατηγορίας