• Αντλίες διαφράγματος

Dosing pumps, Mechanical

Κατάλληλο για:
 • Βιοκαύσιμο
 • Έκπυλησ φιαλών
 • CIP/SIP
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Συστήματα βαφής
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Βιομηχανική επεξεργασία νερού
 • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
 • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
 • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση

Οι Μηχανικές αντλίες της Grundfos είναι μία σειρά εξαιρετικά ισχυρών αντλιών κατάλληλων για εφαρμογές που απαιτούν ικανότητες αξιόπιστης δοσομέτρησης και υψηλής πίεσης. Οι μηχανικές αντλίες χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και αποτελούν την καλύτερη επιλογή για πολλές εφαρμογές δοσομέτρησης. Οι αντλίες καλύπτουν μία μεγάλη περιοχή παροχής και πίεσης.

Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 90 °C
Μέγ. παροχή
4000 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
200 bar