• Αντλίες διαφράγματος

Dosing pumps, Mechanical

Κατάλληλο για:
  • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Οι Μηχανικές αντλίες της Grundfos είναι μία σειρά εξαιρετικά ισχυρών αντλιών κατάλληλων για εφαρμογές που απαιτούν ικανότητες αξιόπιστης δοσομέτρησης και υψηλής πίεσης. Οι μηχανικές αντλίες χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και αποτελούν την καλύτερη επιλογή για πολλές εφαρμογές δοσομέτρησης. Οι αντλίες καλύπτουν μία μεγάλη περιοχή παροχής και πίεσης.

Μέγ. πίεση
200 bar
Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 90 °C
Μέγ. παροχή
1150 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
12 bar