• Πιεστικό συγκρότημα

Jet boosters

Κατάλληλο για:
  • Υδροληψία υπόγειων υδάτων οικιακής χρήσης
  • Ενίσχυση πίεσης νερού οικιακής χρήσης
  • Συλλογή όμβριων υδάτων οικιακής χρήσης

Grundfos Jet boosters consist of a pressure tank and a self-priming, single-stage centrifugal pump. Designed for a wide range of garden and domestic applications, including water supply and transfer duties in the home. JPD are suitable for deep-well applications.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
7.75 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
62 m