• Πιεστικό συγκρότημα

JP PT-H boosters

Το JP PT-H είναι ένα πιεστικό συγκρότημα που αποτελείται από ένα οριζόντιο πιεστικό δοχείο και μία μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία αυτόματης πλήρωσης. Το JP PT-H έχει σχεδιαστεί για διάφορες εφαρμογές κήπου και οικιακές εφαρμογές.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
6 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
50 m