• Μονάδες ανύψωσης

Multilift

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης

Σταθμοί ανύψωσης για συλλογή και απομάκρυνση των ακάθαρτων υδάτων από το εσωτερικό των κτηρίων.

Μέγ. πίεση
10 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
55 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
46 m