• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

Unilift AP

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα

Αντλίες αποστράγγισης, αποβλήτων και οικιακών λυμάτων

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 55 °C
Μέγ. παροχή
9.44 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
18.28 m