Mieszadła

Mieszadła, takie jak mieszalniki i przepływomierze, są przeznaczone odpowiednio do prefabrykowanych pompowni i dużych zbiorników. Zapewniają równomierne rozprowadzanie cząstek w ściekach i osadach, zapobiegając sedymentacji i wspierają procesy oczyszczania.