• Cirkulationspumpar

ALPHA2 L

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

Grundfos ALPHA2 L är cirkulationspumpar med förseglad rotor och hög verkningsgrad, avsedda för cirkulation av vätskor i värmesystem. Det idealiska valet när grundfunktion behövs.

Produkten kanske inte säljs i ditt land