• Cirkulationspumpar

ALPHA2 L

Grundfos ALPHA2 L är cirkulationspumpar med förseglad rotor och hög verkningsgrad, avsedda för cirkulation av vätskor i värmesystem. Det idealiska valet när grundfunktion behövs.

Produkten kanske inte säljs i ditt land