• Cirkulationspumpar

ALPHA3

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

Grundfos ALPHA3-pumpar är pumpar med hög effektivitet med cirkulatorer som är konstruerade för cirkulerande vätskor i värmesystem. Pumpen har AUTOADAPT som automatiskt anpassar pumpen till systemkrav för optimal komfort och lägsta energiförbrukning. Pumpen har Bluetooth-anslutning och kan användas tillsammans med Grundfos appar.

Max. flöde
4 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
8 m
p max.
10 bar