• Cirkulationspumpar

MAGNA1 D

Lämplig för:
  • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Fjärrkyla
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Kylning
  • Industrivärme

Fördubbla pumpprestandan eller få minskad stilleståndstid för service tack vare redundansen hos dubbelpumpen (manuell växling). Grundprodukt som kan manövreras från ett intuitivt användargränssnitt.

Produkten kanske inte säljs i ditt land