• Cirkulationspumpar

MAGNA

Elektoniskt styrda, cirkulationspumpar

Max. flöde
81 m³/h
Vätsketemperatur
-10 .. 110 °C
Max. tryck
19 m
p max.
16 bar