• Cirkulationspumpar

MAGNA

Lämplig för:
  • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Fjärrkyla
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Kylning
  • Industrivärme

Elektoniskt styrda, cirkulationspumpar

Max. flöde
81 m³/h
Vätsketemperatur
-10 .. 110 °C
Max. tryck
19 m
p max.
16 bar