• Centrifugalpump distanskopplad enstegs

NK Bare shaft

Pumpar med öppen axel enligt EN 733

Produktinformation vattenpump (MEI)
Max. flöde
498 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 140 °C
Max. tryck
164 m
p max.
16 bar