• Dränkbara grundvattenpumpar

SBA

Lämplig för:
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

Grundfos SBA dränkbara flerstegs tryckstegringsenheter är kompletta allt i ett-enheter, avsedda för pumpning av rent vatten, för övergångstankar, grunda brunnar eller regnvattenapplikationer. Levereras med inbyggd styrenhet, vilket eliminerar behovet av extern pumpstyrenhet.

Max. flöde
7 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
45 m