SCALA2

SCALA2 är en helt integrerad, självsugande, kompakt pump konstruerad för tryckstegring i hushållsapplikationer. SCALA2 har integrerad varvtalsreglering som gör att perfekt tryck i kranarna bibehålls.

Max. flöde
5 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 45 °C
Max. tryck
47 m