• In-line enstegspump

TPD

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Biobränsle
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Behandling av dricksvatten
 • Bevattning
 • Vattendistribution

Enstegs inline-pumpar i dubbelpumpsutförande

Max. flöde
354 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 140 °C
Max. tryck
92 m
p max.
16 bar