• In-line enstegspump

TPE2(I)

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Biobränsle
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Behandling av dricksvatten
 • Bevattning
 • Vattendistribution

Enstegs in-linepumpar av rostfritt stål, med frekvensomformare

Max. flöde
60 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 120 °C
Max. tryck
24 m
p max.
10 bar