• Kapsulirane črpalke

BM

Primerno za:
  • Dvig tlaka vode - Poslovne stavbe
  • Razsoljevanje
  • Filtracija
  • Pranje in čiščenje
  • Obdelava pitne vode
  • Oskrba s podtalnico

Tlačni modul

Temperatura tekčine
0 .. 40 °C
Maks. pretok
156.3 m³/h
Maks. tlačna višina
429.9 m