AMD

Ponorné miešadlá AMD Grundfos, s priamym pohonom sú určené na miešanie, t.j. homogenizáciu a suspenziu kvapalín s nízkou alebo strednou viskozitou v malých nádržiach.

Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C