• Viacstupňové horizontálne čerpadlá

BMS hs PM

Vhodné pre:
  • Úprava pitnej vody
  • Odsoľovanie
  • Priemyselná dodávka vody

High Pressure pumps for reverse osmosis and filtration applications, driven by a permanent magnet motor and VFD included.

Tento produkt nie je určený na náš trh