• Viacstupňové čerpadlo s koncovým saním

CM Bez presakovania

CM-L je spoľahlivé, tiché a kompaktné horizontálne čerpadlo s axiálnym vstupom navrhnuté pre aplikácie, ktoré vyžadujú dokonalé utesnenie. Motor čerpadla CM-L má zapuzdrený rotor, takže nepotrebuje žiadnu hriadeľovú upchávku.

Tento produkt nie je určený na náš trh