• Vnorné čerpadlá

CRK

Vhodné pre:
  • Obrábacie stroje
  • Proces priemyselného čistenia

Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlo určené na montáž na nádrž a na čerpanie chladiacich mazív a rezných olejov pre obrábacie stroje, prečerpávanie kondenzátu a podobné aplikácie.

Max. prietok
8 m³/h
Max. dopravná výška
202 m