• Jednostupňové axiálne čerpadlo s pružnou spojkou

NKG s voľným hriadeľom

Čerpadlá s voľným koncom hriadeľa podľa ISO 2858

Max. prietok
1149 m³/h
Max. dopravná výška
266 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 170 °C
p max
25 bar