• Ponorné kalové čerpadlá

Range 66 => 68 kW

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Ochrana pred záplavami
  • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
  • Úprava odpadovej vody
  • Čerpanie odpadovej vody

The S pumps are a range of free-flow channel impeller pumps specifically designed for pumping sewage and wastewater in a wide range of municipal and industrial applications

Max. prietok
840 l/s
Max. dopravná výška
75 m
Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C