• Ponorné kalové čerpadlá

Range 78 => 520 kW

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Ochrana pred záplavami
  • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
  • Úprava odpadovej vody
  • Čerpanie odpadovej vody

The S pumps are a range of free-flow channel impeller pumps specifically designed for pumping sewage and wastewater in a wide range of municipal and industrial applications

Tento produkt nie je určený na náš trh