• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA2 N

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm Grundfos ALPHA2 N là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao, vỏ máy bơm thép không gỉ,được thiết kế cho hệ thống sưởi, điều hòa không khí và nước nóng sinh hoạt. Đặc tính máy bơm TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH máy bơm theo nhu cầu hệ thống để tạo sư thoải mái tối ưu và mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất cũng như chạy thử đơn giản.

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 110 °C