ALPHA2 N

ALPHA2 N là máy bơm tuần hoàn có lớp vỏ máy bằng thép không gỉ dành cho các hệ thống nước nóng sinh hoạt. AUTOADAPT liên tục điều chỉnh máy bơm theo nhu cầu của hệ thống để đạt mức thoải mái tối ưu và mức tiêu thụ năng lượng thấp.

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 110 °C