• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA3

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm Grundfos ALPHA3 là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao, được thiết kế cho hệ thống sưởi. Đặc tính máy bơm TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH máy bơm theo nhu cầu hệ thống để tạo sư thoải mái tối ưu và mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất cũng như chạy thử đơn giản. Khả năng kết nối đặc tính với thiết bị thông minh thông qua Ứng dụng Grundfos.

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 110 °C