ALPHA3

ALPHA3 là máy bơm tuần hoàn được thiết kế cho các hệ thống sưởi ấm và được điều khiển hoàn toàn bằng ứng dụng Grundfos GO Remote, cho phép dễ dàng cân bằng về mặt thủy nhiệt giữa các hệ thống tản nhiệt và sưởi ấm dưới sàn.

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 110 °C