• Máy bơm nhiều tầng trong đường ống

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Nhiên liệu sinh học
 • Rửa chai
 • CIP/SIP
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Đổ đầy
 • Khai thác ngâm chiết
 • Gia công
 • Hệ thống sơn
 • Lọc
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Chữa cháy công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Xử lý nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Tái sử dụng nước thải
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Giải pháp nước mặt trời
 • Lấy nước mặt
 • Phân phối Nước
 • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
 • Frost protection
 • Trục

Máy bơm ly tâm thẳng đứng, nhiều tầng có cống hút và xả ở cùng độ cao.

Cột áp tối đa
487 m
Lưu lượng tối đa
242 m³/giờ
p tối đa
40 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-40 .. 150 °C