• Máy bơm nhiều tầng trong đường ống

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Phù hợp với:
  • Rửa chai
  • Đổ đầy
  • Khai thác ngâm chiết
  • Chữa cháy công nghiệp
  • Cung cấp nước công nghiệp
  • Tái sử dụng nước thải
  • Lấy nước mặt

Máy bơm ly tâm thẳng đứng, nhiều tầng có cống hút và xả ở cùng độ cao.

Cột áp tối đa
368.8 m
Lưu lượng tối đa
242.4 m³/giờ
p tối đa
40 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-40 .. 150 °C