• Máy bơm nhiều tầng trong đường ống

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Máy bơm ly tâm thẳng đứng, nhiều tầng có cống hút và xả ở cùng độ cao.

Cột áp tối đa
487 m
Lưu lượng tối đa
335 m³/giờ
p tối đa
40 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-40 .. 150 °C