NBG, NBGE

Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo ISO 2858

Water pump product information (MEI)
Cột áp tối đa
176 m
Lưu lượng tối đa
1395 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 140 °C