Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

Máy bơm đơn tầng hút chặn khớp nối liền là máy bơm thông dụng trong mỗi công trình công nghiệp và nhà máy xử lý nước trên thế giới. Với thiết kế thẳng đứng và nằm ngang, máy bơm đơn tầng hút chặn khớp nối liền dễ dàng lắp đặt do kích cỡ nhỏ gọn và góc 90 ° từ cửa hút đến cửa xả.

Danh mục Kích cỡ