• Endsuction long coupled single stage

NKE

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Gia công
 • Process liquids transfer
 • Xử lý nước trong Quy trình Công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Lấy nước mặt
 • Phân phối Nước
 • Xử lý nước thải

Máy bơm tiêu chuẩn theo EN 733 có động cơ MGE

Cột áp tối đa
41 m
Lưu lượng tối đa
156 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 120 °C