CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Вертикална многостъпална центробежна помпа с вход и изход на едно и също ниво.

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
335 м³/ч
Максимален напор
487 m
Максимално налягане
50 bar
Температура на течността
-40 .. 150 °C