• Οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες

BMS hp MGE

Το πιεστικό συγκρότημα BMShp είναι κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές και για εφαρμογές παροχής νερού όπου η πίεση εισόδου είναι μέχρι 80 bar. Τα πιεστικά συγκροτήματα χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την πίεση του συστήματος.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
73 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
84 m