• Πολυβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction

CM, CME

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Ανακυκλοφορία ζεστού νερού οικιακής χρήσης
 • Υδροληψία υπόγειων υδάτων οικιακής χρήσης
 • Θέρμανση κατοικιών
 • Ενίσχυση πίεσης νερού οικιακής χρήσης
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Συστήματα βαφής
 • Διήθηση
 • Έκπλυση και καθαρισμός
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Άρδευση
 • Υδροληψία υπόγειων υδάτων
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
 • Διανομή νερού

Οι CM/CME είναι αξιόπιστες, αθόρυβες και συμπαγείς οριζόντιες αντλίες τύπου end-suction. Η αρθρωτή σχεδίαση της αντλίας διευκολύνει τη διαμόρφωση ειδικών λύσεων και κατασκευών. Οι αντλίες CM/CME διατίθενται σε χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-20 .. 120 °C
Μέγ. παροχή
36.34 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
131.5 m