• Πολυβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction

CM, CME

Κατάλληλο για:
 • Στάγδην άρδευση/Άρδευση με Μικροεκτοξευτήρες
 • Frost protection
 • Άξονας
 • Επιφανειακά ύδατα για γεωργική χρήση
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Ενίσχυση πίεσης νερού οικιακής χρήσης
 • Τηλεθέρμανση
 • Άρδευση
 • Αφαλάτωση
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Έκπλυση και καθαρισμός
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Διανομή νερού

Οι CM/CME είναι αξιόπιστες, αθόρυβες και συμπαγείς οριζόντιες αντλίες τύπου end-suction. Η αρθρωτή σχεδίαση της αντλίας διευκολύνει τη διαμόρφωση ειδικών λύσεων και κατασκευών. Οι αντλίες CM/CME διατίθενται σε χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-20 .. 120 °C
Μέγ. παροχή
36 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
132 m