• Πολυβάθμιες αντλίες σε σειρά

CRNE

Κατάλληλο για:
  • Έκπυλησ φιαλών
  • Πλήρωση
  • Εξόρυξη έκπλυσης
  • Βιομηχανικές λύσεις πυροπροστασίας
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
  • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων

Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Τα υλικά της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (EN 1.4401)

Μέγ. πίεση
30 bar
Θερμοκρασία υγρού
-40 .. 120 °C
Μέγ. παροχή
242.4 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
252 m