• Ημιβαπτιζόμενες αντλίες

MTA

Κατάλληλο για:
  • Εργαλειομηχανές
  • Έκπλυση και καθαρισμός

Μονοβάθμια αντλία ψυκτικού υγρού για τοποθέτηση στο πάνω μέρος δοχείου

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
3 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
20 m