• Ημιβαπτιζόμενες αντλίες

MTA

Κατάλληλο για:

Single stage coolant pump for tank top mounting

Μέγ. παροχή
21.3 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
19.8 m