• Ημιβαπτιζόμενες αντλίες

MTS

Κατάλληλο για:
  • Εργαλειομηχανές
  • Συστήματα βαφής
  • Διήθηση
  • Έκπλυση και καθαρισμός

Screw spindle pump for coolant and cutting oil

Μέγ. παροχή
55 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
1025 m